02 Th1 2019

A/ Về thuế giá trị gia tăng. Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với vé cầu đường bộ. Tổng cục Thuế có công văn số 4829/TCT-CS ngày 04/12/2018 hướng dẫn Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với vé cầu đường bộ. Theo đó, Trước 01/01/2017: Trường hợp, công trình đường bộ được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thu vé cước phí đường bộ...

26 Th10 2018

A/ Về thuế giá trị gia tăng. Chính sách thuế GTGT đối với Dự án ODA vay ưu đãi: Tổng cục Thuế có công văn số 3631/TCT-CS ngày 26/9/2018 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về chính sách thuế GTGT đối với Dự án ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát toàn bộ và NSNN không cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT. Theo đó, trường hợp Dự án ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ...

22 Th10 2018

Hai phương pháp đánh giá và kiểm kê hàng tồn kho được nhiều Doanh nghiệp áp dụng và phổ biến nhất hiện nay đó là kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ. 1.Quy tắc ghi nhận hàng tồn kho chuẩn. Kế toán phương pháp Hàng Tồn kho được quy định rõ tại Mục 12,13 tại Điều 23– Nguyên tắc kế toán Hàng Tồn Kho; Chương I Thông tư 200/2014/TT-BTC...

22 Th10 2018

Khái niệm ấn định thuế có vẻ quen thuộc với các kế toán lâu lăm nhưng sẽ là rất mới vẻ đối với các kế toán mới và kinh nghiệm chưa nhiều. Để hiểu rõ và biết được khái niệm ấn định thuế, các trường hợp hợp ấn định thuế, chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau: I. Ấn định thuế là gì? Không có khái niệm cụ thể về ấn định thuế, mà chỉ có các trường hợp bị ấn định thuế được h...

20 Th10 2018

Đối với những doanh nghiệp mới thành lập thì thuế TNCN và thuế TNDN có điều gì đặc biệt và cần lưu ý? Bài viết sau đây, sẽ chia sẻ về 2 loại thuế này đối với DN mới thành lập nhé!   1.Thuế Thu nhập cá nhân đối với DN mới thành lập. + Doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm ...

01 Th10 2018

Tháng 10 này kế toán cần lưu ý những việc gì cần phải làm nhất? Bài viết sau đây, Thuevinatax sẽ đưa ra những việc kế toán cần làm trong tháng 10/2018 này nhé! 1. Trước 03/10/2018: Thông báo tình hình biến động lao động. Căn cứ theo khoản 2, điều 16 của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBH quy định cụ thể như sau: + Nếu trong tháng có sự biến động (tăng/giảm) về số lượng người lao động làm ...