NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2022

1-Về mức giảm trừ gia cảnh -Cho bản thân là 11triệu/tháng tức 132tr/năm.

-Cho N.phụ thuộc là 4,4tr/người/tháng tức 52,8tr/ng/năm.

2-Thủ tục đăng ký giảm trừ cho người PT:

Nếu trong năm chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh nhưng thực tế có phát sinh nuôi dưỡng, thì vẫn được giảm trừ gia cảnh nếu có kê khai NPT gửi tổ chức chi trả khi thực hiện quyết toán thuế và có hồ sơ chứng minh, thời hạn đký:

NPT là cha mẹ, vợ chồng, con cái thì đến hết 31/3 của năm sau.

NPT ko phải là cha mẹ, vợ chồng, con cái thì đến hết 31/12 hàng năm.

Khi đăng ký -Cá nhân sử dụng mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN của Ttư 80/2021 để đăng ký. -Đơn vị chi trả thu nhập đăng ký theo mẫu 07/THĐK-NPT-TNCN. -Trên ứng dụng HTKK, chọn mẫu “Đăng ký người PT theo mẫu 02TH”

Khi thay đổi về người PT sau đăng ký: -Cá nhân cũng kê khai theo mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN. -Tổ chức chi trả cũng kê khai theo mẫu 07/THĐK-NPT-TNCN. -Trên ứng dụng HTKK là mẫu “Đăng ký NPT mẫu 02TH”, chọn mục “II. Đký thay đổi về người PT”

3- Về trường hợp CN cư trú ko phải Quyết toán

-Có số thuế nộp thừa nhưng ko có nhu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau. -Có thu nhập tại 1 đơn vị, có thu nhập vãng lai từ nơi khác nhưng bquân tháng trong năm ko quá 10 triệu và đvị chi trả đã khấu trừ 10%.

4-Về địa điểm cá nhân nộp quyết toán

Nếu có thu nhập từ 2 nơi trở lên và tự quyết toán: -Nộp tại CQ thuế trực tiếp qlý đơn vị trả thu nhập có giảm trừ gia cảnh cho bản thân. -Nộp tại CQ thuế trực tiếp qlý đơn vị trả thu nhập cuối cùng, nếu có thay đổi nơi làm việc; nếu đvị trả thu nhập cuối cùng ko tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp tại Chi cục thuế nơi CN cư trú.

Cá nhân có thu nhập trực tiếp kê khai thuế trong năm, thì nơi nộp thuế là Cục Thuế tỉnh.

CÁC TIN TỨC KHÁC